Skal på tur for å høyre om alle samferdsleprosjekt

foto