Helsedirektoratet støttar forslaget om å fjerne legeattest ved sjukefråvær