NVE-analyse: Større kraftproduksjon vil dempe prisane

foto