Regjeringa set Stad skipstunnel på vent – reaksjonane er sterke

foto