På vegner av Farmasiet har YouGov gjennomført ei undersøking blant småbarnsforeldre. Den viser at det finst svært ulike haldningar til lusproblematikken.

– At det framleis er litt tabu rundt lus synest eg er tullete. Det rammar heilt tilfeldig og er ikkje farleg, berre plagsamt for den som får det. Ver open og sørg for at alle får vite om det så tidleg som mogleg, seier Stig Henning Pedersen, farmasøyt og driftsdirektør i Farmasiet.

Ifølgje FHIs tilrådingar bør ein sjekke alle i husstanden minst éin gong i månaden, og dessutan før skule- og barnehagestart.

(©NPK)