Flått frå importerte planter kan ha med seg nye sjukdommar