Alle pliktar å tenkje konsekvens før ein legg ut på ekstreme turar

foto