Her blir det nytt anlegg for bubilar, vogner og telt