Avviser at skular må kutte på grunn av koronautgifter