Stor respons etter lakkering i «Norge Rundt»

foto