No blir det enklare å få stønad til behandling hos logoped og audiopedagog