Isolasjonstida for koronasmitta kan bli korta ned

foto