Ingen tiltak er førebels gode nok mot pukkellaks

foto