Nye opplysningar gjer at kommunen tek atterhald om overtaking av basishallen

foto