Tillet ikkje tripling av storleiken på fritidseigedom

foto