Trur på meir politisk støtte for barnehagen i Randabygda