Ville politikarane sjølv akseptert å bli fråtekne viktige vilkår for si næringsverksemd?

foto