– Samfunnet toler ikkje ei storulukke på ei slik strekning