Torsdag må formannskapet ta stilling til tvangsinnløysing

foto