Fryktar fleire koronaslitne kor og korps blir lagt ned

foto