Utanlanske fond kjøper seg opp i norske småkraftverk