Etter skredet som gjekk den 27. februar, vest for Steindals-heisen ved StrynVinterski, tok Knud Frausing frå Stryn Raude Kross Hjelpekorpsinitiativ til eit beredskapsmøte saman med Stryn Vinterski og densosiale fjellgruppa Svejde og Fjell.

På møtet onsdag oppmoda Frausing tilbetre folkeinformasjon om skred, skredfare og redningsutstyr.

- Skitrenden no er mykje randonee og laussnøkøyring utanfor preparerteløyper, som kan skape farlege situasjonar, seier Frausing.

- Skisenteret følskredvarsel frå varsam.no og har skredvarsel godt synleg ianlegget. Men merkar at sjølv ved høg skredvarsling legg likevelfolk turen i potensielle skredområde. Då er det særs viktig at folkhar med seg utstyr for kameratredning, seier Kåre Tonning ved Stryn Vinterski.

Snøskredet som gjekk ved Skreden, vest for Steindals-heisen. Foto: Kenneth Breidablik

-Første 15 minutt avgjerande

- Når eit skred vert utløyster det dei første 15 minuttane som er avgjerdane, seier Frausing. Han brukar eit ord som "galskap" om å gå på ski i fjellet utan skredsøkjar, søkestongog spade.

- Dette bør vere eit absolutt minimum, seier han.

- Born følger ukritisk etter

Frausing får støtte frå Rune Holen iSvedje og Fjell. Holen, som óg arbeider i Statens naturoppsyn, fortel at samanlikna med eit par år sidan er folk no stort sett betre førebudd.

- Mange har rett utstyr og har gåttskredkurs. Men det er også mange som har gått til innkjøp av til dømes skredsøkjar, men ikkje kan å bruke den. Folk som likar å opphaldeseg i fjellet på vinterstid bør gå på skredkurs. Alle hellingar påmeir enn 30 grader har potensiell skredfare. Sjølv om du ser eitspor ned ei flott fjellside, betyr det på ingen måte at det ertrygt for skred, seier Holen.

Rune Holen, Svedje og Fjell.

Dette er noko skisenterleiar Kåre Tonning seier seg samd i.

- Viser stadig at born og ungdom føl dei erfarne ut i skredfarlegområde. Dei ser gjerne eit spor, og føl det utan å vere klar overpotensiell fare. Her må foreldrene informere borna om å haldeseg i preparerte trasear. Vi ynskjer på ingen måte å skremme folkfrå å opphalde seg i fjellet, men ber alle ta sine førehandsreglar og vere beredt, seier Tonning.

Beredskap

Han fortel vidare at skisenteret har ei telefonliste, der medlemmar avSvedje og fjell som oppheld seg på Stryn Vinterski og harsøkeutstyr, skriv seg inn. Samt at skipatruljen kvar opningsdag kjemfrå ambulansetenesta. Stryn Raude Kross Hjelpekorps har óg ståandeberedskap i heile påska.

- Nyt vinterfjellet, følgskredvarsel og bruk hovudet, er den samla oppmodinga frå Stryn Vinterski, Raude Kross og Svedje og Fjell.