11 for harde på gassen i Olden

nyhetsstudio

11 personar vart vinka inn av UP under ein laserkontroll i Olden onsdag.