Hopland sikra sigeren med eit spark på ballen Bruce Lee mest truleg hadde nikka anerkjennande til