Skuffa over resultatet - men gler seg over supportarane