Kreative namn på laga er nesten like viktig som spelet