– Dette blir eit høgdepunkt, både sportsleg og sosialt.

foto