Årets første siger for Marie og co. - og det var ikkje mot kven som helst