– Vi har fått på plass eit styre som kjenner fotballgruppa svært godt

foto