– Eg er veldig imponert over haldninga i laget og måten eg vart teken imot på

foto