– Eid skal verkeleg få kjenne på kreftene til dei raudkledde