Ho blir dagleg leiar, og han tek over som trenar

foto