Lærte om slakting og å ta vare på mat:

Frå gardsbruk til matbordet

I førre veke fekk elevane i 9. klasse ved Hornindal skule ei litt annerleis veke. Elevane har arbeidd med temaet «frå jord til bord» i eit tverrfagleg prosjekt mellom faga mat og helse, naturfag og samfunnsfag.

Utforska løypene med lommelykt

Sist laurdag sørga snø for litt endringar for den tradisjonsrike lommelyktturen med Barnas Turlag i Stryn.

«Studentstova» skal gjere det lettare å ta høgare utdanning:

– Dette er vegen å gå

Stryn har fått sin eigen utdannings-hub, ein stad der studentar og næringsliv kan møtast. – Midt i blinken for Stryn, meinte dei frammøtte då «studentstova» opna tysdag.

Kontrollerer om elektrisk og elektronisk avfall blir handtert ulovleg

Statsforvaltaren i Vestland gjennomfører for tida tilsyn med anlegg for EE- og metallavfall, for å sjå om EE-avfall vert handtert ulovleg. EE står for elektrisk og elektronisk avfall

Helseministeren:

- Nasjonale koronatiltak kan bli aktuelt

- Lokale og nasjonale tiltak kan vere aktuelt om smitten held fram med å auke og helsetenestene får ei høg belastning, seier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

No har føretaket klaga på bota:

Fekk 50.000 i bot for å bygge hytte og veg utanfor byggjegrensa

Kommunedirektøren tilrår å avvise klagen

No skal denne vegen få namn

Det opphavlege forslaget er "Tenden", men tilrådinga er ein annan variant

To nye koronasmitta i Stryn, 17 i Gloppen

Tysdag ettermiddag fekk Stryn kommune stadfesta to nye positive prøver på koronavirus. Ingen av desse er smitta i kommunen. Nærkontaktar til dei smitta er varsla.

Her blir det ikkje julebord i år heller

Havila Hotel Raftevold på Grodås har omfattande røyrproblem.

Meiner støtte til prosjektet Berekraftig reisemål forpliktar

Stryn kommune legg dryge 100.000 kr på bordet for bidra til realisering av prosjektet «Berekraftig reisemål – Nordfjord». Haldor Hove (Ap) meiner at med det forpliktar kommunen seg til å bidra også på andre felt.

Håp om snarleg opning av Blaksettunnelen

No er det håp om ein betre kvardag for pendlarar og alle andre brukarar av Panoramavegen i Stryn. Den nye Blaksettunnelen får truleg mellombels bruksløyve for opning i løpet av november.

– Det må ikkje bli eit supperåd

Saman med ni andre Nordfjord- og Sunnfjord-kommunar skal Stryn dei neste tre åra teste ut om eit interkommunalt politisk råd har noko føre seg. – Det er viktig at det blir substans i det nye rådet, seier Sven Flo (H).

Frå «hobbyspelar» til utanlandsproff på fem år

På fem år har Oskar Raftevold frå Innvik gått frå å vere «hobbyspelar» til å bli volleyballproff.

Strynevassdraget:

Ivrar for skånsam utbygging

Rune Myklebust (Sp) stilte spørsmål i kommunestyret om ikkje tida er moden for å sjå på mogelegheitene for kraftutbygging i Strynevassdraget. – Vern og skånsam utbygging bør kunne gå hand i hand, meiner Myklebust.

Bildeglimt frå snø og haust

Fjordingen takkar for alle dei flotte lesarbilda vi får, og oppfordrar fleire til å sende inn bildeglimt frå alle bygdene i indre Nordfjord. Send til redaksjon@fjordingen.no eller 40402140. Hugs namnet på fotograf og stad!

Skulen og politiet ropar kraftig varsku:

– Skal stoppe livsfarleg TikTok-trend

Nokon i Stryn har skrudd laus hjul og bremsar på syklar tilhøyrande skuleborn. – Fullstendig idioti og livsfarleg, seier politibetjent Eirik Krossen.

Nordfjordakademiet:

– Må finne attraktive jobbar til begge

Rekruttering var tema då Nordfjordakademiet møtte lokalt næringsliv til morgonkaffien fredag.

Transportbransjen på rekrutteringsturne:

Stort behov for yrkessjåførar

Ei fersk undersøking viser at det er behov for minst 2.500 nye yrkessjåførar kvart år fram til 2030. Ein storstilt rekrutteringsturne rullar langs vegane i desse dagar for å imøtekome det behovet.

TV-aksjonen:

Barn stilte opp for barn

Det vart samla inn over 243 millionar kroner under årets TV-aksjon, «Barn, ikkje brud». Også lokalt i Stryn og Volda var gjevargleda stor.

Strafferedning og overtidsscoring berga poeng

Stryn sitt 3. divisjonslag i fotball for damer greidde eit sterkt uavgjortresultat mot serieleiar Førde. Og keeper Mia Kristiansen redda straffe.

Ville jage naboen frå gard og grunn:

Dømd til fengsel- og samfunnsstraff

Endeleg kan dei arrangere basar nummer 40

26. oktober kan Redd Barna sitt lokallag i Stryn endeleg arrangere sin 40. basar.

Startar BibliotekVEKA med forfattarsamtale

I løpet av BibliotekVEKA i Stryn 25.–30. oktober blir det blant anna fleire forfattarbesøk, spøkelseskveld med kulturskulen og halloween-laurdag.

EU: Bunaden er ein miljøversting

(Fjuken:) Viss eit EU-utval får det som dei vil, er bunaden noko av det mest miljøfiendtlege ein kan ha på seg.

Helse Førde:

- Kvalitetsprisen kan godt sjåast på som ein ærespris

Overlege og leiar for mikrobiologisk avdeling i Helse Førde, Reidar Hjetland, vart torsdag tildelt helseføretaket sin kvalitetspris for 2021. I sin takketale dedikerte Hjetland like godt prisen på 80.000 kroner til heile mikrobiologisk avdeling og kvalitetsarbeidet der, skriv Helse Førde i ei pressemelding.

Arrangerer temadag i kulturhuset:

Langt og godt liv i eigen heim

Arrangøren av temadagen «Bu i Stryn heile livet -planlegge litt?» ønskjer å bevisstgjere og inspirere innbyggjarane i kommunen til korleis ein kan legge til rette for eit langt og godt liv i eigen heim.

Folven Gaard AS:

Her skjer eit grønt skifte, i praksis

Mikroalgane som dyrkast på Folven Gaard produserer råstoff til kraftfôr, men no tek det prisvinnande pilotprosjektet i Hjelledalen eit steg vidare og byggjer Skandinavias første fermenteringsanlegg av sitt slag

Jakta mogeleg promillekøyrar etter tips frå publikum

Like rundt klokka 21 laurdag var politiet i Nordfjord på jakt etter ein mogeleg promillekøyrar i Måløy-området. Politiet hadde fått tips frå publikum, og la seg på hjul for å finne vedkomande.

Ni nye statssekretærar er utnemnde

Ni statssekretærar til har teke plass i den nye Ap-Sp-regjeringa. I alt tel sekretærkorpset no 44 personar.

Stryn-Sogndal i 4. divisjon:

Endeleg handballkamp igjen, etter halvtanna års pause

Eit ungt strynelag var tidvis på høgde, men måtte sjå seg slått av Sogndal i den første seriekampen etter koronastoppen våren 2020.

Håpar framleis på frivillige avtalar:

– Er ikkje i mål enno

Kommunedirektøren håpar å ha avtalane om kjøp av grunn i Olden, for bygging av gangveg, klare til politisk handsaming neste månad. Men kommunen har ikkje lukkast å lande frivillig avtale med alle grunneigarane enno.

TV-aksjonen søndag:

Pengane går til Plan sitt arbeid mot barneekteskap

Søndag 24. oktober er bøsseberane for TV-aksjonen klare for å samle inn pengar til Plan International Norge sitt arbeid mot barneekteskap.

GRS:

- Det går så det grin

– Det er blodhardt slit, ingen trur på deg i starten. Banken sa vi måtte halde oss til det vi kunne. Men eg tenkte at no skal eg vise dei!

Tok NM-gull - og det på ein dårleg dag

Signe Elisabeth Belden frå Stryn tok laurdag NM-gull i styrkeløft. Det seier litt om kapasiteten hennar når gullet vart vunne på noko ho sjølv seier var ein særs dårleg dag.

Målfest i Nordfjord-derbyet:

- Resultatmessig var det nok over all forventing

Med storsigeren mot Eid førre helg friskt i minnet, var det optimisme å spore i Måløy når dei laurdag tok imot Stryn heime på Skavøypoll stadion. Men dette snudde fort. Gjestane gav seg nemleg ikkje før dei hadde sett inn heile sju mål på dei tafatte måløyværingane.

Nøgd med responsen på utlyste legestillingar

Kommunedirektør Jon B. Nesje ser positivt på utsiktene for å kunne betre fastlegesituasjonen i Stryn kommune.

Skjåkværar reiser til Stryn for å lære

Skjåk kommune arrangerer tur til Stryn – for alle som er interessert i næringsutvikling.