Torje Seljeset heidra som god rollemodell

Torje Seljeset fra Markane IL er ein av 14 unge skiskyttarar som mottok pris frå Norges Skiskytterforbund, MOT og YX Norge under skiskytterane sin sesongstart på Sjusjøen.

- Opptatt av å vere meg sjølv, seier Tale Maria Krohn Engvik:

Dialektprisen går til Helsesista

Helse- og sosialutvalet:

Ja til 25 flyktningar i 2020?

Stryn kommune er oppmoda om å ta imot 25 flyktningar i 2020. Denne veka skulle Helse- og sosialutvalet handsame saka.

Handball 4. divisjon:

Topp laurdagsunderhaldning

Tek BasisBall senior med til Oslo

«Trimmen» har gjennom fleire år blitt ein viktig møteplass for seniorar i Stryn. No tek BasisBall og Gym Stryn med seg «Trimmen» til Oslo.

Lokal- oppgjer i Strynehallen

Laurdag byr handball- damene til Stryn opp til lokaloppgjer mot Eid.

Fredagspraten med Sven Ole Skrivervik:

Ville bygd sykkelveg frå Stryn til Loen

Søndag blir det avgjort:

– Vi skal spele som vanleg, og så får vi som fortent

Stryn tek den lange turen til Sandnes til den siste og avgjerande kampen om ein plass i neste års 2. divisjon i fotball for damer.

Nærskule ikkje avklart

Det er ikkje avklart kva som vert nærskulen til elevane ved Austefjord skule om skulen blir lagt ned

Tusenlappen har fått ny drakt

Den nye 1000-kronesetelen vart innført torsdag. Med det er den nye setelserien komplett.

Luksusproblem i nye Volda:

Skal ein likebehandle skisentera?

Spørsmålet kom i nye Volda sitt første formannskapsmøte

Ekornes lanserer nye modeller - flere med motor:

Kinesisk eier med stort tempo

Ekornes har ikke akkurat vært noen sinker. Men nå har de fått merke produktutvikling på kinesisk. Og det gikk fort.

3 ordførarar i nye Volda

Temperatur kring ordførarposten

Temperatur i formannskapet då løn og stillingsprosent til den politiske leiinga i nye Volda skulle avklarast.

Ungdomsbedriftene På kroken UB og Midt i blinken UB ved Stryn vgs:

Frå ide til (snart) ferdige produkt

To ungdomsbedrifter ved Stryn vidaregåande skule er komne langt med å utvikle spennande produkt.

Skule og kulturutvalet:

Kommunen sine representantar er klare

Desse er Stryn kommune sine representantar i dei ulike samarbeidsutvala ved skular og barnehagar i kommunen

Tarjei Bø:

– Gler meg til å sette i gong

I helga er det sesongopning for skiskyttarane på Sjusjøen. Ein som gler seg til å konkurrere igjen er Tarjei Bø.

– Bjørke, Hornindal og Austefjord må stå saman:

Vert naboar i same kommune

– Eg har alltid sagt at Hornindal, Austefjord og Bjørke må finne saman i den nye Volda kommune. Vi må danne ein front mot sentraliseringsmakta.

Nye Volda formannskap:

Kan ikkje akseptere kutt i Volda vgs.

Elektriske ferjer og Nordøyvegen har skulda, meiner Arild Iversen (KrF)

Eli Berge Ness ny politisk nestleiar i bonde- og småbrukarlaget

- Ein sterk rettferdssans er med og skapar engasjementet

Volda

Omkom etter trafikkulykke

Varebil kolliderte med buss

Kven meiner du fortener Lutt-prisen?

Kven meiner du er årets artist frå Sogn og Fjordane? No kan du vere med å nominere dei du meiner har fortent Luttprisen 2019.

Elevar skal trene på demokrati i endå fleire fag

Norske elevar skal øve på demokrati også i matematikk, gym, musikk og naturfag når alle faga i skulen blir nye til neste haust.