Snart klart for tut og køyr i Stryn:

– Motormoro for alle aldre

Stryn kommune:

Kan ha krav på tilbakebetaling

KS Advokatane meiner norske kommuner kan kreve 40 - 50 millionar kroner frå Den katolske kyrkje

Strynebønder langt framme i toget

Stryningane var langt framme i toget då tusenvis av bønder frå heile landet var samla i hovudstaden for å vise si misnøye med tilbodet frå staten etter brotet i jordbruksforhandlingane.

– Meir snø på Tystigen enn på lenge

– Det er meir snø på vegen mot sommarskisenteret enn på lenge.

- Droneflyging har ein uroande effekt

Nasjonalparkstyret er restriktive til droneflyging i Jostedalsbreen nasjonalpark

Første vurderinga om lusetilstanden på villaks:

Moderat påverknad langs kysten av Nordfjord

Ny vår for familieklenodiet

Oldefar, bestefar og far har køyrt bobla frå  1967. No har fjerde generasjon - Rolf Martin Tunold (24) – fiksa på bilen i to vintrar for å få han tilbake til fordoms prakt.

Vert administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest

Jon Bolstad sluttar i Helse Førde

Les eAvis

Les papiravisa i digitalt format

Les eAvis

Styrkeløftklubb frå Bergen arrangerer stemne i Stryn

Skal måle krefter mot sterke stryningar

Ingen asfalt til elendig eksportveg i Hornindal

Viktig veg smuldrar opp

Tusenvis med pizzaar, og mange møblar blir dagleg frakta på fv 60 gjennom Hornindal – på ein veg som er i ferd med å smuldre opp.

Trur på ny publikumsrekord

Arrangøren av Oktoberfesten har søkt om ordførar med bart

Må sone 30 dagar fengsel

Ein mann busett i Stryn må sone 30 dagar i fengsel og betale 30.000 kroner i bot etter å ha blitt teken for promillekøyring.

Bøndene får støtte frå LO

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) meiner bøndene krev for mykje, men bøndene får støtte frå LO.

Ny rovviltkontakt i Nordfjord

Sverre Sæten tek over som rovviltkontakt i region Nordfjord etter Ingolf Folven.

Inviterer til nytt Kvivsstemne - 18 år etter

Kåre Haugen har alliert seg med songlag og unge artistar, og saman med kåseri og turmarsj vert dette eit nytt Kvivsstemne.

Her syng born frå Loen skule "Vestlandet" for dronninga

Born frå Loen skule song "Vestlandet" under opninga av Loen Skylift så tårene trilla hos publikum.

Dronning Sonja opna pendelbana framfor ei jublande folkemengde:

Strålande opning for Loen Skylift

300.000 til skisseprosjekt

Det skal utarbeidast eit skisseprosjekt som skal klargjere grunnlaget for ei muleg samlokalisering av naudetatane i Stryn.

Bokstavleg talt "high as a kite":

Fest til fjells