Les eAvis

Les papiravisa i digitalt format

Les eAvis

Ticha ute i fleire kampar

Spelande trenar Ticha Correia er sett ut av spel, og fråværet kan bli langvarig.

Følg med på kjøp og sal der du bur

Få oversikt over kva eigedomar som er kjøpte og selde i Stryn og Hornindal. Dette er eit tilbod til dei som abonnerer på Fjordingen. Kartet gir oversikt over kjøp og sal av eigedom for dei siste 30 dagane.

Tre lensmannskontor i Nordfjord

Politimeisteren tilrår at det blir tre politistasjonar eller lensmannskontor i Nordfjord: Stryn, Eid og Vågsøy. Tilrådinga går ut på at Nordfjord tenesteeining skal leiast frå Eid.

Ekornes skal slankast med 25 årsverk:

– Vi kjem neppe utanom

– Det er ei usikker stemning på huset no, seier dei tillitsvalde ved avdelinga på Grodås.

Dagens leiarartikkel

Byr fram veghistorie

Funn på Langesethøgda:

Kan vere frå år 1800 f.Kr.

– Desse funna kan stamme frå jarnaldaren eller bronsealdaren, seier arkeologen.

Ut på anbod over nyttår

Bygging av eit spektakulært utkikspunkt ved Jøl bru på rv 15 Strynefjellsvegen vert sendt ut på anbod rett over nyttår.

Fylkeskommunen tilset fleire lærlingar

Fylkestinget vedtok tysdag at Sogn og Fjordane fylkeskommune skal auke talet på lærlingar frå 14 til 22.

- Makelaust

Onsdag fekk eit heilt spesielt kumlokk tildelt sin plass i Stryn sentrum.

Storfylket ut på høyring

Intensjonsplanen for det nye storfylket Vestlandsregionen skal no ut til folket på høyring.

25 årsverk skal bort

Ekornes skal spare 150 millionar kroner i utgifter.