Her kjem festivalsnøen

Eit Stryn sentrum utan snø er arena for Treskifestivalen komande helg, men onsdag kveld kom snøen.

Vil betale hasterekning frå fond

Ein faktura til Stryn kommune på kroner 125.000 knytt til rådgjevingstenester frå Gode Vegar AS er tilrådd betalt frå fond

Ventar 92 cruiseanløp i Olden

Cruisekaia i Olden vil få 92 anløp i 2017. Dermed vil cruise- sesongen 2017 vere mykje lik rekordsesongen i 2013.

Les eAvis

Les papiravisa i digitalt format

Les eAvis

Endeleg avgjerd

Får rive hus

Fylkesmannen har bestemt at to eldre hus i Olden sentrum kan rivast.

Stort overskot for Stryn kommune:

- Ekstra gledeleg

Stryn kommune har 20 millionar kroner i overskot frå 2016. Sju millionar av overskotet er alt øyremerka.

Skal lodde interesse for småbåthamn:

Vil etablere "Utvik Brygge"

– Sel vi halvparten av plassane så startar vi opp prosjektet, seier Claus Hermansen ved Kafè Sjøatunet.

Følg med på kjøp og sal der du bur

Få oversikt over kva eigedomar som er kjøpte og selde i Stryn og Hornindal. Dette er eit tilbod til dei som abonnerer på Fjordingen. Kartet gir oversikt over kjøp og sal av eigedom for dei siste 30 dagane.

Pappa Klemet Bø drog til VM på kort varsel:

Overraska sønene

Har søkt kommunen om tilskot til etablering:

Vil lage opplevelsesenter av Yris Hotell

- Kommunen er ikkje ei finansieringskjelde for bedrifter, skriv rådmannen som har tilrådd avslag på søknaden frå Olden Panorama.