onsdag 25.04 2018

Kabinførar Skåre

Fleire endringar i leiarstillingar

Skule- og kulturutvalet vart orientert om endringar i sentrale stillingar i sektoren.

– Juks med kompetansebevis er lei sak for oss

Lærarar som driv opplæring av yrkessjåførar har sjølv kvittert ut slike bevis til kvarandre, i strid med forskrifta. Det fortalde NRK denne veka. – Ei lei sak, seier Rolf Olav Tenden, medeigar i opplæringskontoret som og arrangerer kurs i Stryn.

Seier nei til ansvaret

Stryn kommune vil ikkje ta del i prøveordning med ansvar for fylket si tannhelseteneste

Oppstryn blir einaste laget frå indre Nordfjord i 6. divisjon i år

Har sendt Frp bekymringsmelding

Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne i Stryn har sendt bekymringsmelding til Framstegspartiet si stortingsgruppe.

Gir tilskot til kjøp av miljøvennleg varebil

No kan du få 13.000 kroner i statstilskot om du kjøper eller leasar ein varebil med nullutslepp. Både privatpersonar og bedrifter kan søke.

tirsdag 24.04 2018

15 raske i Olden

På handballdugnad i russetida

27

Sjå bilda frå Nordfjord Cup:

Strålande handballhelg

– Å byggje ein ny kommune er omfattande

Leiinga for nye Volda opplever det utfordrande å nå alle med informasjon.

Stryn Næringssamskipnad:

Får tilskot til møte om sentrumsutvikling

- Her blir det fullt

Stryn kommune vil nå alle:

Vil ha lokasjonsbasert varsling

Som ein stor reiselivskommune vil Stryn kommune kunne varsle alle under alvorlege hendingar, også turistar.

Dagens leiarartikkel:

Kassasuksess

Fylkesmannen:

Frårår frådeling frå gard

Fylkesmannen meiner Hans Guddal sin gard er eit kjerneområde for matproduksjon og frårår at han skal få skilje huset sitt frå garden. Stryn kommune er ikkje samd.

mandag 23.04 2018

Mista førarkortet i Setrevegen

Utbytedryss: 825.000 kr til Stryn kommune

Ordførar Sven Flo er godt nøgd med 825.000 kroner i utbyte til Stryn kommune, men er klar på at utsiktene til utbyte aldri har vore nokon drivkraft for kommunen.