Erik Magnus Beruvik frå Universitetet i Bergen og Karstein Kvalsund frå Rune Miljøsenter ber på plass glidaren som skal gå i Hornindalsvatnet. (Foto: Gunnhild Sindre)

Erik Magnus Beruvik frå Universitetet i Bergen og Karstein Kvalsund frå Rune Miljøsenter ber på plass glidaren som skal gå i Hornindalsvatnet. (Foto: Gunnhild Sindre)

Skal ned til 514 m

Om du ser noko gult som svinsar rundt under overflata i Hornindalsvatnet dei næraste dagane, så ikkje få panikk: - Det er ikkje framand ubåt som er på ferde, forsikrar forskar Lars Golmen frå NIVA avd. Runde Miljøsenter.

Den gule farkosten er ein glidar, ei undervassdrone, som skal testast i ferskvatn.

Meir å lese på Fjordingen:

NM i rulleskiskyting

Johannes nummer to

– Brilliant måte å løyse det

Ein stryning fann løysinga med dumping av bilvrak i Hornindalsvatnet brilliant i 1977.

Planlegg veterantreff

For første gong vert det planlagt treff for veteranar i Sogn og Fjordane.