Nye Volda:

Strid om skulekrins

Fellesnemda for nye Volda brukte to timar på å handsame sak om ny skulekrins

Oppgitt Odd Harald Sundal (Sp) fremja endringsforslag om at elevar frå Austefjorden får gå på skule i Volda, slik foreldre der har gitt unisont uttrykk for. I første omgang fekk han støtte for dette frå halve fellesnemnda  Foto: Roger Oldeide

abonnent

Fellesnemnda for nye Volda hadde møte i Lidatun på Lid i Volda torsdag. Møtet handla i all hovudsak om saka som alt har skapt mykje diskusjon; Ny skulekrins i nye Volda kommune.