Har krevd lovlegheitskontroll om skulekrinsgrense

Tre medlemar i fellesnemnda for nye Volda har krevd lovlegheitskontroll av vedtaket om skulekrinsgrense

Ikkje semje om skulekrins Tre medlem i fellesnemnda krev lovlegheitskontroll av vedtak om skulekrins, fatta av nemnda sjølve. Odd Harald Sundal (Sp) var ei tydeleg røyst imot vedtaket om skulekrins.  Foto: Roger Oldeide

abonnent

Rådmann Rune Sjurgard orienterte fellesnemnda om at det har blitt sendt inn ei klage på vedtaket fellesnemda gjorde om skulekrinsgrense 7. mars. Rådmannen sa at dette er ei lokal forskrift og at det ikkje er klagerett på dette.