Lesarinnlegg frå Nils Petter Støyva:

Nei til sentralisering og privatisering av Statens vegvesen!

Lesarinnlegg: Nils Petter Støyva, distriktssekretær LO Sogn og Fjordane.  Foto: Privat

abonnent

Konstituert vegdirektør, Bjørne Grimsrud, la den 20.05 fram si tilråding til framtidig struktur for trafikkstasjonar og divisjonar. For å imøtekome regjeringa sine krav om effektivisering, tilrår han å legge ned 22 av dei 74 trafikkstasjonane rundt om i landet.