Austefjord skule:

Foreldre-kvardagen kan bli som før med barna på Hornindal skule

Vurderar SFO både før og etter skuletid ved Austefjord skule

Jobbar med avbøtande tiltak Kommunalsjef Per Ivar Kongsvik jobbarmed å få på plass SFO ordning både før og etter skuletid ved Austefjord skule. Saka kjem til politisk handsaming  Foto: Roger Oldeide

abonnent

Møre-Nytt: Søknadane om skulebyte til Øyra har byrja å kome inn til Volda kommune – til no sju. Men kvardagen for Austefjord-foreldra kan bli som før, sjølv om barna deira neste skuleår skal gå på Hornindal skule på Grodås.