Store forskjellar i spesialundervisning i barnehagar og skular

Illustrasjonsbilde.  Foto: Frank May/NTB scanpix/NPK

New Articles

Talet på barn og unge med spesialundervisning varierer sterkt etter kvar dei bur. Forklaringa kan vere ulike vurderingar og tolkingar frå kommune til kommune.