Store forskjellar i spesialundervisning i barnehagar og skular

Illustrasjonsbilde.  Foto: Frank May/NTB scanpix/NPK

New Articles

Talet på barn og unge med spesialundervisning varierer sterkt etter kvar dei bur. Forklaringa kan vere ulike vurderingar og tolkingar frå kommune til kommune.

Det viser ei oversikt som Utdanningsdirektoratet har laga og no presenterer i eit stikknotat. Tala viser at det er stor variasjon i korleis retten til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og til spesialundervisning i skulen slår ut.