Snart meir vanleg med hyttefelt enn med frittståande hytter

Tre av fire nye hytter i 2016 og 2017 vart bygde i hyttefelt. Snart vil over halvparten av norske hytter og fritidsbygg vere i tettbygde område.

Illustrasjonsfoto 

New Articles

Framleis er dei einskildståande bygga så vidt i fleirtal, 51 prosent, men trenden går mot auka fortetting, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).