Lesarinnlegg frå Marie Johanne Folven:

Namn til diskusjon, Bombeneset eller Bommeneset?

Lesarinnlegg: Marie Johanne Folven.  Foto: Inge Fænn (arkiv)

New Articles

Ser i avisa at dette spørsmålet er oppe, og eg har lyst å delta i debatten. Sidan Oppstryn skule starta med uteskule i dette området om lag ved århundreskiftet, har vi nytta begge namna og enda opp med det første. Grunngjevinga kjem her: