Lesarinnlegg frå Kåre Jens Nygård:

«Speletelet»

Frendehall, Blakset.   Foto: Kåre Jens Nygård

New Articles

Ein har fått med seg at det er ulike meiningar om namna på ulike rom i ungdomshuset Frendehall, høvesvis i 1940-50 åra og nå i 2019.