Lesarinnlegg:

Styrk Nordfjord Sjukehus og Volda Sjukehus

Illustrasjonsbilde.  Foto: Sigrid Heggestad

New Articles

Sidan helseføretaksmodellen vart innført i har ikkje-folkevalde toppbyråkratar i helsevesenet rundt omkring i Noreg vedteke og gjennomført ei rekke skadelege sentraliseringar og kutt. Skiftande stortingsfleirtal har, med få unnatak, latt denne prosessen gå sin gang. Denne negative utviklinga i helsevesenet har fått folk i heile Noreg til å reagere, til dømes Folkeaksjonen for sjukehuset i Volda, som førar ein viktig kamp for tenestene på Volda Sjukehus.