- Fylkesmannen sitt ansvar å formidle vedtaket

I følgje rådmannen er det ikkje opp til kommunen å stadfeste konsesjonen til Matias Lunde.

I orden: I følgje rådmannen vart konsesjonen for Lunde sin gard stadfesta i same augneblink som fylkesmannen i Vestland avgjorde at kommunen sitt konsesjonsvedtak måtte omgjerast.  Foto: Roy Aron Myklebust

New Articles

Matias Lunde etterlyser ei stadfesting frå Hornindal/Volda kommune om endeleg konsesjonsvedtak på garden han kjøpte i 2018. I følgje dåverande rådmann, Ann Kristin Langeland, kjem det ikkje noko stadfesting utover fylkesmannen sitt vedtak som vart gjort i august, der Lunde fekk medhald i si klage på vilkåret sett i konsesjonsvedtaket.