Oldeleirane:

Forslag om laddestasjon, bubilparkering og forsamlingsplass

Oldeleirane: Det vil stå att eit areal for ålmenta på ca tre dekar etter utbygginga til Alda Utvikling. Her er det så langt kome ønskje om bubilparkering, ladestasjon, forsamlingsplass og parkanlegg.  Foto: Thomas Thaule

New Articles

Stryn kommune gjekk denne veka ut med oppfordring til innbyggjarar i Olden om å spele inn forslag til kva det attverande arealet på Oldeleirane skal nyttast til. Og det er allereie byrja å kome inn forslag.