Sektorutvalet skal igjen handsame klage på veg i hyttefelt

- Provoserande å lese at dette er ei «fillesak som har blitt stor»

Dybevoll hyttefelt: Det er lite semje kring denne vegen i Dybevoll Hyttefelt, verken mellom grunneigarane i hyttefeltet eller mellom teknisk utval og Stryn kommune sin administrasjon. Dette er frå teknisk utval si synfaring i juli.  Foto: Roger Oldeide

New Articles

Eigarar av gnr. 52, bnr. 21, 35 og 59 i Dybevoll hyttefelt har på nytt klaga på vedtak gjort av sektoruvalet for tekniske saker i saka som gjeld veg i hyttefeltet på Dybevoll i Markane.