Lesarinnlegg frå Per Garen:

Bomveg Hotel Videseter

Hotel Videseter.  Foto: Bengt Flaten

New Articles

Viser til oppslag i Fjordingen hvor der omtales bomvei på Videseter. I 2018 ble der sendt søknad til kommunen på dette. Jeg husker veldig godt at denne ble sendt. Kommunen påstår de ikke har mottar den, men den er sendt korrekt adresse. Der ble sendt ny søknad den 21 dm og kommunen fant heller ikke denne med det første og måtte lete i sine papir for å finne den. Den er nå funnet. Dette viser der er svakheter i kommunen sine systemer når de ikke finner to av søknadene.